Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

12 mei 2016 – SNN is gestart met het in behandeling nemen van aanvragen

Op 12 mei 2016 heeft het SNN aangegeven weer gestart te zijn met het in behandeling nemen van aanvragen. Dit gaat door tot dat het subsidieplafond is bereikt. Het SNN begint met de aanvragen met een schademelding in 2014. Wanneer u uw schade in 2015 heeft gemeld, wordt deze op dit moment nog niet in behandeling genomen. Nadat alle aanvragen met een schademelding uit 2014 zijn behandeld gaat het SNN verder met de aanvragen met een schademelding uit 2015, mits er voldoende resterend budget is.

Als u een subsidieaanvraag heeft ingediend op basis van koop van een nieuwe woning of versterkende maatregelen, gaat het SNN uit van de datum waarop zij de aanvraag hebben ontvangen.

Houd onze pagina over de waardevermeerderingsregeling in de gaten voor de nieuwste updates!

Ook is het een aanrader om de website van het SNN en Twitter (@HetSNN) in de gaten te houden.


Vraag offerte aan Of bel voor advies 0595 - 431 650