Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

15 mrt. 2016 – Beslistermijn verlengd

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering is op 18 december 2015 verruimd. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van de aanvragen.

De volgorde van in behandeling nemen is afhankelijk van de meldingsdatum bij het CVW (Centrum Veilig Wonen). Het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) is op dit moment in overleg met het CVW om de meldingsdata van alle aanvragen inzichtelijk te krijgen. Zodra dit inzichtelijk is, kan het SNN de volgorde van de behandeling bepalen. Naar verwachting is dit binnen 12 weken inzichtelijk.

Dit is de reden dat het SNN de beslistermijn op de aanvragen met 12 weken verlengd. Dit doen zij op grond van artikel 4:14 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. Naar verwachting zal deze verlengde termijn niet volledig benut hoeven te worden.

Houd onze pagina over de waardevermeerderingsregeling in de gaten voor de nieuwste updates!

Ook is het een aanrader om de website van het SNN en Twitter (@HetSNN) in de gaten te houden.


Vraag offerte aan Of bel voor advies 0595 - 431 650