Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

21 mrt. 2016 – Onduidelijkheid over de Waardevermeerderingsregeling

18 december 2015 heeft het NCG (Nationaal Coördinator Groningen) de Waardevermeerderingsregeling tijdelijk opengesteld voor iedereen met erkende schade. Dit was voor korte duur, want de regeling is per 1 februari 2016 stopgezet.

Geen draagvlak voor het stopzetten van de Waardevermeerderingsregeling
Vanzelfsprekend was er geen draagvlak vanuit de regio voor het stopzetten van deze regeling. Ook de uitvoering van alle aanvragen bleek een enorme opgave. Het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland), uitvoerder van de regeling, moest zijn medewerkers terughalen van kerstvakantie en veel inwoners uit de regio moesten ineens aan de bak wilden zij nog in aanmerking komen voor de regeling.

In januari bleek dat ook de Tweede Kamer niet achter het stopzetten van de Waardevermeerderingsregeling stond. Er was een besluit genomen waar zowel regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en landelijke politiek massaal tegen zijn. Hoe kon dat gebeuren?

Onduidelijke communicatie
In de periode na het stopzetten van de Waardevermeerderingsregeling werd alles nog onduidelijker. Onduidelijkheid over de consequenties over het continueren van de regeling, onduidelijkheid over alle randvoorwaarden voor aanvragers, onduidelijkheid over de afhandeling van de aanvragen. Aanvragers krijgen uitstelmailtjes van het SNN.

En afgelopen week werd duidelijk dat bij afhandeling een probleem is ontstaan m.b.t. gegevensverstrekking en privacywetgeving. Aanvragers zijn benaderd om de meldingsdatum op te vragen bij het CVW (Centrum Veilig Wonen) en door te geven bij het SNN.

Het Groninger Gasberaad vindt dat, los van alle waardeoordelen over de regeling, het minimaal duidelijk moet worden waar aanvragers aan toe zijn.

Vragen gesteld
Het Groninger Gasberaad heeft vragen gesteld aan ministerie Economische Zaken, de NCG en de provincie om duidelijkheid te krijgen. Helaas is hier weinig informatie uit gekomen. Wel heeft het SNN (die alleen uitvoering van de regeling doet en dus niet beleidsverantwoordelijk is) een poging gedaan om de vragen te beantwoorden. Lees alle vragen en antwoorden op de website van het Groninger Gasberaad.

 

 


Vraag offerte aan Of bel voor advies 0595 - 431 650