Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

9 mrt. 2016 – Behandeltermijn verlengd

Onderstaande informatie is van toepassing voor mensen die aanvraag Tijdelijke Regeling Waardevermeerding hebben ingediend tussen 18 december 2015 en 1 februari 2016.

De regeling is op 18 december 2015 verruimd. Dit heeft gevolgen voor de afhandeling van de aanvragen ingediend tussen 18 december en 1 februari. Totdat er vanuit Ministerie van Economische Zaken meer duidelijkheid is over het budget en de regeling, is SNN genoodzaakt om de behandeltermijn te verlengen.

Het SNN is in afwachting van besluit van Ministerie van Economische Zaken over de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. Naar verwachting is er meer duidelijkheid rond de voorjaarsnota (deze wordt jaarlijks voor 1 juni aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden).


Vraag offerte aan Of bel voor advies 0595 - 431 650