Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

Subsidie waardevermeerdering

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om uw huis duurzamer te maken. U kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, zonnepanelen te installeren of te kiezen voor een zonneboiler.

Wat is de regeling waardevermeerdering?

Zonnepanelen

De regeling biedt een compensatie voor de overlast van schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. Dit houdt in:

  • Een éénmalige uitkering van € 4.000,- bij minimaal € 1.000,- schade, in te zetten voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen;
  • De regeling wordt opengesteld voor schade door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld, ongeacht de locatie;
  • De mogelijkheid van een uitkering van € 4.000,- bij koop, zoals bij de oude regeling het geval was, komt te vervallen zodat alleen compensatie wordt geboden voor de overlast van schade.

Download hier het officiële kamerstuk over het doorgaan van de waardevermeerdering.

Investeer in een duurzame woning

Maakt u aanspraak op de regeling? Dan is dit het moment om te investeren in duurzaam energie! Technisch Expert Jansen is hierin een ervaren partij. Neem contact met ons op.