Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

ISDE investeringssubsidie

In deze blog schenken wij aandacht aan de ISDE investeringssubsidie. Subsides zijn vaak ingewikkeld en wanneer komt u er voor in aanmerking? Deze blog geeft u inzicht in de mogelijkheden voor de ISDE subsidie en hoe u in aanmerking kunt komen voor deze investeringssubsidie.

Wat is de ISDE investeringssubsidie?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor 2018 is de totale subsidie vastgelegd op 100 miljoen euro. Aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze binnenkomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dus wees er snel bij!

ISDE voor zonneboilers

Zonneboilers

Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie van de zon kan worden opgevangen om sanitair water te verwarmen (voor bad, douche enz.). De installatie bestaat hoofdzakelijk uit: een zonnecollector geïnstalleerd op het dak (lijkt op zonnepanelen) en een warmwaterreservoir.

Voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
  • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst Zonneboilers (pdf) opgesteld door de RVO. De zonneboilers op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie.  Deze lijst wordt regelmatig door de RVO geactualiseerd. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door RVO.nl. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De lijst staat onderaan deze pagina. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

ISDE voor warmtepompen

Warmtepompen

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem, lucht of water. Door middel van elektriciteit wordt deze warmte omgezet naar de juiste temperatuur voor uw woning. Hierdoor kunt u koelen en verwarmen met een warmtepomp. In bestaande woningen is het ook mogelijk een warmtepomp te plaatsen. Een laag temperatuur verwarmingssysteem, zoals vloerverwarming, is wenselijk.

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
  • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Om een keuze te maken is een Apparatenlijst Warmtepompen (pdf) opgesteld door de RVO. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1.000 en € 2.500. Bij het berekenen van uw subsidie baseert het RVO dat op de apparaatgegevens die door de fabrikant aan de RVO zijn verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten dan corrigeert de RVO de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de ISDE investeringssubsidie of wilt u nog meer informatie? Neem contact op met één van onze medewerkers en zij kunnen u alles vertellen over de ISDE investeringssubsidie en over de service die wij bieden bij Technisch Expert Jansen.