Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

Subsidie? vernieuwde ISDE voorwaarden 2018

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor 2018 is de totale subsidie vastgelegd op 100 miljoen euro. Aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze binnenkomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dus wees er snel bij!

 

Wat verandert er per 2018?

Biomassaketels

Biomassaketels hoeven niet meer aan de EN 303-5 norm te voldoen (waarbij warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt). Hierdoor wordt het mogelijk dat ook zogenoemde biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking komen voor subsidie.

Zonneboilers

Per 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een paneeloppervlakte van ten hoogste 10 meter2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen. Voor de onderlegde lezer: zonneboilers met een oppervlakte van meer dan 10 vierkante meter wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

Warmtepompen

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Deskundige installateur

Per 1 januari moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een Technische Expert Jansen zijn.
 

Hulp nodig?

Subsidies zijn erg aantrekkelijk, maar kunnen ook erg onoverzichtelijk zijn. Technische Expert Jansen heeft jaren ervaring in het toepassen van energiebesparende maatregelen. Heeft u advies nodig? Wij nemen de tijd voor u. Neem nu contact met ons op.