Update coronavirus: met inachtneming van maatregelen, blijven onze werkzaamheden ongewijzigd.

PV paneel

Waardevermeerderingsregeling vanaf 3 april weer van kracht

Maandag 3 april om 9 uur gaat het subsidieloket van het SNN weer open. De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. De subsidie is aan te vragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan dit oplopen tot maximaal € 4000,-. In 2017 is er subsidiebudget beschikbaar van € 40 miljoen.

Op de website van SNN kunt u de subsidie aanvragen.

Maakt u aanspraak op de regeling? Dan is dit het moment om te investeren in duurzaam energie! Technisch Expert Jansen is hierin een ervaren partij. Neem contact met ons op.