Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor de verwerking van persoonsgegevens, Technisch Expert Jansen is hiervoor verantwoordelijk.

Lees deze privacy verklaring zorgvuldig door. Bij vragen, klachten of verzoeken kunt u contact opnemen met info@technischcentrumjansen.nl. Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken wij u in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast bedankt!

Contactgegevens

Technisch Expert Jansen

Hogelandsterstraat 1

9981 GD Uithuizen

info@technischexpertjansen.nl

T. 0595 – 431 650

F. 0595 – 432 354

Privacybeleid

Technisch Expert Jansen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.technischexpertjansen.nl/, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Persoonsgegevens verwerken

De onderstaande doelen worden verwerkt voor de persoonsgegevens door Technisch Expert Jansen. 

De persoonsgegevens die Technisch Expert Jansen verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, vindt u hieronder:

Verstrekking aan derden

Technisch Expert Jansen deelt alleen uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichten. 

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren bewaart door Technisch Expert Jansen. Onderstaande bewaartermijnen voor persoonsgegevens worden door Technisch Expert Jansen opgevolgd:

Website

Onderstaande informatie over uw bezoek aan onze website met betrekking tot de persoonsgegevens. 

Cookies of vergelijkbare technieken

Technisch Expert Jansen maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies door middel van Google Analytics en Facebook/Instagram. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat.  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen cookies om uw surfgedrag bij te houden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor verdere toelichting, kunt u hier verder lezen.

Hotjar

Hotjar is een technology service die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers besteden op welke pagina’s, welke links ze aanklikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden etc.) en dit stelt ons in staat onze service daarop aan te passen met feedback van de gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van apparaten (alleen vastgelegd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen het land), de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor weergave op onze website. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.  Technisch Expert Jansen maakt gebruik van Hotjar om de gebruikersbehoeften beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of deze informatie te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer informatie, verwijzen wij naar deze link: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy waar de privacy policy van Hotjar te vinden is.

Via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out kun je je afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, aangeven dat Hotjar geen gegevens op slaat over je gebruik op de website en de opt-out optie kiezen voor Hotjar’s gebruik van tracking cookies op andere websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke bezoeker heeft onder de AVG wetgeving een aantal rechten. De AVG wetgeving beschermt de rechten van personen. Technisch Expert Jansen doet er alles aan om te voldoen aan de eisen die in de AVG wet worden gesteld en op die manier die rechten te eerbiedigen. Hieronder hebben we die rechten op een rij gezet. 

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@technischexpertjansen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen

Technisch Expert Jansen neemt de bescherming van persoonsgegeven erg serieus. Wij nemen passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de kwaliteitsmanager. De contactgegevens zijn bovenaan deze privacy verklaring vermeld.


Vraag offerte aan Of bel voor advies 0595 - 431 650