Subsidie voor organisatie ontwikkeling

Logo SNN Logo EU fonds voor regionale ontwikkeling

Technisch Expert Jansen ontvangt subsidie voor het uitvoeren van het volgende project. De subsidie wordt verstrekt vanuit de SNN en de Europese Unie.

Het uitvoeren van een project waarbij het resultaat een nauwkeurig stuurbare interne organisatie is waarbij heldere structuren, processen en afspraken gemaakt zijn en waarbij zij uiterst nauwkeurig en snel de resultaten kan waarnemen en daarmee het bedrijf sturen kan als ook haar aanbod snel aanpassen kan aan de behoefte van de klant. Hierbij geldt als voorwaarde dat het verkoopproces inhoudelijk goed ondersteunt wordt, projecten goed
gemanaged kunnen worden en facturatie efficiënt is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Inventariseren van de behoefte en de benodigde werkzaamheden. Dit wordt verwerkt in een plan van aanpak om tot een gedegen werkwijze te komen die op lange termijn zijn vruchten gaat afwerpen.
 2. Inventariseren en formuleren van de andere manier van werken om zaken beter (efficiënter en effectiever) te laten
  lopen en mensen prettiger te laten werken en afnemers beter te bedienen.
  a. Inventarisatie en kritisch beschrijven van de processen en bepalen verdieping van de processen. Zowel
  operationeel als administratief.
  b. Nieuwe processen / procedures en bepalen methode van de vastlegging.
  c. Beschrijven van de deelprocessen.
  d. Optimaliseren van de operationele en administratieve processen van het bedrijf.
 3. Management dashboard opzetten met de met KPI’s en stuurinformatie inclusief een ResultaatVolgSysteem en een
  jaarplan om zo grip te houden op de organisatie in een veranderende markt.

‘Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)’